Tarih : 04.02.2019
Yayın Dönemi : Mart 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.110763 

Tarih: 04.02.2019

Konu : Yurtdışı mukim şirketin Türkiye temsilcisinden alınan hizmetlerde KDV uygulaması 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, merkezi Hollanda .... firmasının Türkiye temsilcisinden alınan hizmet karşılığı ödenen bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulup tutulmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,

1/1 inci maddesinde; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

9 uncu maddesinin birinci fıkrasında, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği ,

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, .... firmasının Türkiye temsilciğinden alınan hizmete ilişkin olarak tarafınıza düzenlenen faturada hesaplanan KDV .... firması tarafından 1 No.lu KDV beyannamesiyle beyan edilecek olup Şirketiniz tarafından tevkifat uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.