Tarih : 19.03.2019
Yayın Dönemi : Nisan 2019

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunlar KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-130[Özelge]-E.230462

Tarih: 19.03.2019

Konu: Uluslararası taşımacılıkta brokerlik hizmetinde KDV uygulaması

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz tarafından uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilere yük bulma ya da yüklere gemi bulma şeklinde yapılan brokerlik hizmetlerinin KDV'den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun 14/1 inci maddesinde Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, karayolu ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işlemleri KDV den istisna edilmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/C-1.1.Kapsam" başlıklı bölümünde,

"KDV'den istisna edilen uluslararası taşıma işlerine ait bilet satışı yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak hesapladıkları komisyonlar da taşımacılık işi içinde mütalaa edilir ve istisnadan yararlanır.

Bilet satış komisyonunun, acente tarafından taşıma firmasına fatura düzenlemek suretiyle taşıma firmasından tahsil edildiği durumlarda, komisyon faturasında "Uluslararası taşımaya ait bilet satışına ilişkin komisyon olduğundan 3065 sayılı KDV Kanununun 14 üncü maddesi gereğince KDV hesaplanmamıştır." açıklamasına yer verilir ve faturadaki bedel üzerinden KDV hesaplanmaz. Komisyonun, acenteler tarafından bilet veya fatura üzerinde ayrıca gösterilerek doğrudan yolcudan tahsil edildiği durumda ise bilet, fiş veya fatura üzerinde ayrıca gösterilen komisyon tutarı üzerinden KDV hesaplanmaz.

denilmektedir.

Buna göre, uluslararası taşımacılığa yönelik olarak gemiye yük bulma ya da yüke gemi bulma şeklinde yapılan brokerlik hizmetinin uluslararası taşımacılık kapsamında değerlendirilmesi ve bu hizmete ilişkin alınan bedellerin KDV Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında KDV'den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.