Tarih : 06.11.2017
Yayın Dönemi : Ocak 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı: 84974990-130[KDV5.I/32/2017/05]-434572
 
Tarih: 06.11.2017

Konu: YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Ücretinin İade Hesabına Dahil Edilip Edilemeyeceği

   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Yeminli Mali Müşavirlik KDV İade Tasdik Raporu ücretine ilişkin hesaplanan katma değer vergisinin, talep edilen katma değer vergisi iadesine dahil edilip edilmeyeceği ve hesaplanan katma değer vergisinin tamamının mı yoksa iade talep edilen dönemdeki vergili satışların vergisiz satışlara oranına göre hesaplanacak tutarın mı iade hesabında dikkate alınması gerektiği konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "IV.KDV İadesinde Ortak Hususlar" bölümünün A.1.4. "YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Hazırlanması Hizmetine Ait KDV" başlıklı bölümünde "KDV iadeleri dolayısıyla düzenlenen YMM KDV İadesi Tasdik Raporları dolayısıyla yüklenilen KDV indirim hesaplarına dahil edildiği vergilendirme dönemine veya daha sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade hesabında dikkate alınabilir." ifadelerine yer verilmiştir.

Buna göre, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ücretine ilişkin hesaplanan katma değer vergisinin indirim hesaplarına dahil edildiği vergilendirme dönemi veya sonraki dönemlerde iade edilecek KDV hesabına dahil edilebileceği tabiidir. Öte yandan, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu, ait olduğu dönemdeki bütün işlemlerle ilgili olmayıp sadece katma değer vergisi iadesine dayanak teşkil eden işlemlerle ilgili düzenlendiğinden, bu rapor dolayısıyla yüklenilen KDV nin iade hesabına dahil edilmesi aşamasında herhangi bir oranlama yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
    

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.