Tarih : 17.05.2017
Yayın Dönemi : Temmuz 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-130[Özelge]-135427

17.05.2017

Konu: Tekstil, çanta, ayakkabı sektöründe kullanılan ürünlerin ithal ve tesliminde uygulanması gereken KDV oranı


İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formu ile bu forma ek olarak verilen ilgi (b)'de kayıtlı dilekçede, tekstil, ayakkabı ve çanta sektöründe kullanılan Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 3919.90.80.90.00 (film bant), 7229.90.90.00.11 (alt üst stop teli), 8308.90.00.90.00 (kuşgözü, bağucu, toka), 8462.99.80.90.00 (elcik kalıbı), 9607.20.10.00.00 (kemik fermuar kürsör, metal fermuar kürsör, fermuar yayı, fermuar metal zincir), 9607.20.90.00.00 (naylon fermuar kürsör, elcikler, fermuar kutu pimi, fermuar naylon zincir) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralarında sınıflandırıldığı belirtilen ürünlerin tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2016/9542 sayılı BKK ile 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırası; "Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri" şeklinde değiştirilmiştir.

 

Diğer taraftan, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'ın 2 inci maddesinin (j), (k) ve (l) bentlerinde sırasıyla; kıymetli madenlerin, her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyumu; kıymetli taşların, elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inciyi; kıymetli eşyanın ise kıymetli madenler veya kıymetli taşlardan yapılmış ya da bunları içeren eşyaları ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

 

Ayrıca, TGTC'de yer alan "adi metaller" tabirinden; demir ve çelik, bakır, nikel, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, tungsten (wolfram), molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, titan, zirkonyum, antimuan, manganez, berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galyum, hafniyum (seltiyum), indiyum, niyobyum (kolombiyum), renyum ve talyum anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan, TGTC'nin 39 uncu Faslında "Plastikler ve mamülleri" tanımlanmış, 39.19 tarife pozisyonunda "Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bantlar, şeritler filmler, folyolar ve diğer yassı şekiller (rulo halinde olsun olmasın)" düzenlenmiş ve bu tarife pozisyonuna ait 3919.90.80.90.00 GTİP numarasında "Diğerleri" yer almıştır.

TGTC'nin 72 nci Faslında "Demir ve çelik" tanımlanmış, 72.29 tarife pozisyonunda "Diğer alaşımlı çelikten teller" düzenlenmiş ve bu tarife pozisyonuna ait 7229.90.90.00.11 GTİP numarasında "Çıplak teller" yer almıştır.

 

TGTC'nin 83' üncü Faslında "Adi metallerden çeşitli eşya" tanımlanmış, 83.08 tarife pozisyonunda "Adi metallerden kancalar, mesnetli kancalar, tokalar, kancalı tokalar, kopçalar, çengelli kopçalar, bağ deliği kapsülleri ve benzeri diğer eşya (giyim eşyası veya aksesuarı, ayakkabı, mücevherat, kol saati, kitap, tente, deri eşya, seyahat eşyası veya saraciye eşyası ve diğer hazır eşya ve teçhizat için) adi metallerden boru şeklinde veya yarık saplı perçinler; adi metallerden boncuklar ve kesilmiş ince pullar" düzenlenmiş, bu tarife pozisyonu altında 8308.90.00.90.00 "Diğerleri" GTİP numarası da sayılmıştır.

 

TGTC'nin 84 üncü Faslında "Nükleer reaktörler, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları" tanımlanmış, 84.62 tarife pozisyonunda "Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler" düzenlenmiştir. Bu tarife pozisyonu altında "8462.99.80.90.00 Diğerleri" GTİP numarası da yer almıştır.

 

TGTC'nin 96 ncı Faslında "Çeşitli mamul eşya" tanımlanmış ve bu fasla ait 96.07 tarife pozisyonunda "Kayarak işleyen fermuarlar ve bunların aksam ve parçası" düzenlenmiş, bu tarife pozisyonu altında 9607.20.10.00.00 "Adi metallerden olanlar (dişleri adi metallerden olan band ve şeritler dahil)" GTİP numarası ile 9607.20.90.00.00 "Diğerleri" de yer almıştır.

 

Buna göre, TGTC'nin 8308.90.00.90.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen kuşgözü, bağucu, toka, 9607.20.10.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen kemik fermuar kürsör, metal fermuar kürsör, fermuar yayı, fermuar metal zincir, 9607.20.90.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen naylon fermuar kürsör, elcikler, fermuar kutu pimi, fermuar naylon zincir ticari isimli ürünlerin kıymetli taş ve madenlerden imal edilmemiş olanlarının 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırasındaki "kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri" kapsamında değerlendirilmesi ve bunların ithal ve tesliminin 25/11/2016 tarihinden itibaren % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Ancak, TGTC'nin 3919.90.80.90.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen film bant, 7229.90.90.00.11 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen alt üst stop teli, 8462.99.80.90.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen elcik kalıbı ticari isimli ürünlerin söz konusu BKK eki (I) ve (II) sayılı listeler kapsamında olmadığından, bunların ithal ve tesliminin genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, TGTC'nin 96.15 tarife pozisyonunda, saç tokaları da düzenlenmiş ve bu ürün söz konusu BKK eki (I) ve (II) sayılı listeler kapsamında olmadığından genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulmuştur.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.