Tarih : 16.03.2017
Yayın Dönemi : Haziran 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü)

Sayı: 75497510-130[28-2016-181]-1803

16.03.2017

Konu: Mamullerin  aksam  ve  parçalarının tesliminde katma değer vergisi oranı

İlgi: 14/12/2016 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, fermuar, çıtçıt, düğme ve kopça gibi bitmiş mamullerin çivi, gövde, kapak, insert, kürsör, elcik, şerit gibi iktisadi bütünlük arz eden parçaların bir araya gelmesiyle oluştuğu, bu parçaların sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kendi başlarına satışa konu edilebilmekle beraber tek başına teknik bir yeterlilik taşımadığı bildirilmekte ve 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile yapılan değişiklik sonrasında söz konusu mamulleri oluşturan aksam ve parçaların münferit olarak satışında uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin 2016/9542 sayılı BKK ile değiştirilen B/5 inci sırasında "...kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri" ifadesine yer verilmiştir.

Bununla birlikte, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin; 96.06 tarife pozisyonunda "Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı; düğme taslakları."; 96.07 tarife pozisyonunda "Kayarak işleyen fermuarlar ve bunların aksam ve parçası"; 83.08 tarife pozisyonunda ise "Adi metallerden kancalar, mesnetli kancalar, tokalar, kancalı tokalar, kopçalar, çengelli kopçalar, bağ deliği kapsülleri ve benzeri diğer eşya (giyim eşyası veya aksesuarı, ayakkabı, mücevherat, kol saati, kitap, tente, deri eşya, seyahat eşyası veya saraciye eşyası ve diğer hazır eşya ve teçhizat için); adi metallerden boru şeklinde veya yarık saplı perçinler; adi metallerden boncuklar ve kesilmiş ince pullar" sınıflandırılmıştır.

 

Buna göre, kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme ve kopçaların TGTC'nin 96.06, 96.07 ve 83.08 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan aksam, parça ve aksesuarlarının 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırasında yer alan "…benzerleri" kapsamında değerlendirilmesi ve bunların 25/11/2016 tarihinden itibaren ithal ve tesliminin % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Öte yandan, söz konusu ürünlerin, TGTC'nin yukarıda anılan tarife pozisyonlarında sınıflandırılmaması halinde, bunlara uygulanacak KDV oranının ait oldukları tarife pozisyonu dikkate alınmak suretiyle açıklanan mevzuat hükümleri uyarınca belirleneceği tabiidir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.