Tarih : 24.03.2017
Yayın Dönemi : Haziran 2017

T.C.

DÜZCE VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

Sayı: 13334133-KDV-03-8

24.03.2017

Konu: Oto koltuk kılıflarının tesliminde KDV oranı 

İlgi: 09/01/2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 5407.61.50.90.19 ve 5407.69.90.90.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralarında sınıflandırıldığı belirtilen kumaş, 4205.00.90.00.11 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen tabii deri, 5903.10.90.10.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen deri taklidi ile 3921.12.00.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen vinilklorür polimerlerinden olan suni deriden koltuk kılıfı imal ettiğiniz belirtilerek; kumaştan, deri çeşitlerinden (tabii, deri taklidi ve suni deri) ve kumaş deri karışımından imal edilen koltuk kılıflarının tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi oranı hususunda görüş talep edilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/4 üncü sırasında "Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler" hükmü yer almıştır.

Aynı listenin B/5 inci sırasında; "Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri" denilmiştir.

Anılan listenin B/6-a sırasında "İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil)" ibaresine yer verilmiştir.

Dolayısıyla deri çeşitlerinden (tabii, deri taklidi ve suni deri) mamul koltuk kılıfının (II) sayılı listenin B/5 ve B/6-a sıraları kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, bunların ithal ve tesliminde % 18 KDV uygulanması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, imal edilen koltuk kılıfının; pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş mensucat niteliğinde olanları, vatka ve keçeden yapılanları ile basit bir mensucat üzerine sentetik veya suni (plastik, kauçuk gibi) maddelerle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanlarının söz konusu (II) sayılı listenin B/4 ve 5 inci sıraları kapsamında değerlendirilerek bunların ithal ve tesliminde % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Ancak, imal edilen koltuk kılıfının, herhangi bir mensucat, vatka veya keçe olmaksızın sentetik, suni, kauçuk veya yapışkan gibi diğer maddelerin doğrudan ısı ile veya diğer şekillerde kimyevi maddelerle tabaka, levha, şerit şekline getirilmiş olanlarından hazırlanmış olanları ile tabii metal ve cam filamentleri, lifleri ve iplikleri ile örülmüş ya da dokunmuş mensucatın, sentetik suni ve kauçuk madde emdirilmiş, sıvanmış ve kaplanmış olanlarından hazırlanmış olan koltuk kılıflarının söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, bu tür koltuk kılıflarının ithal veya tesliminin ise genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.