Tarih : 31.03.2017
Yayın Dönemi : Haziran 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-130[KDV.28]-89911

31.03.2017

Konu: Fermuar başı, fermuar, metal aksesuar ve valizlerde bulunan çek çek mekanizması teslimlerinde uygulanacak KDV oranı. 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinde; 8302.49.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen valizlerde kullanılan çek çek mekanizması, 8308.90.00.90.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen çanta saplarında ayar amaçlı kullanılan metal aksesuar, 9607.20.10.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen fermuar başı ile 9607.20.90.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen fermuar tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2016/9542 sayılı BKK ile 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırası; "Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri" şeklinde değiştirilmiştir.

            Diğer taraftan, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'ın 2 nci maddesinin (j), (k) ve (l) bentlerinde sırasıyla; kıymetli madenlerin, her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyumu; kıymetli taşların, elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inciyi; kıymetli eşyanın ise kıymetli madenler veya kıymetli taşlardan yapılmış ya da bunları içeren eşyaları ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

            Ayrıca, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nde yer alan "adi metaller" tabirinden; demir ve çelik, bakır, nikel, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, tungsten (wolfram), molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, titan, zirkonyum, antimuan, manganez, berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galyum, hafniyum (seltiyum), indiyum, niyobyum (kolombiyum), renyum ve talyum anlaşılmaktadır.

            TGTC'nin 83 üncü faslında "Adi metallerden çeşitli eşya" düzenlenmiş ve bu fasla ait 83.02 tarife pozisyonunda "Adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya (mobilya, kapı, merdiven, pencere, panjur, karoseri, eyer takımları, bavul, sandık, mahfaza ve benzeri eşya için); adi metallerden sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler ve benzeri eşya; adi metallerden donanımları ile birlikte olan küçük tekerlekler; adi metallerden otomatik kapı kapayıcıları" yer almıştır.

            TGTC'nin 96 ncı faslında "Çeşitli mamul eşya" düzenlenmiş ve bu fasla ait 96.07 tarife pozisyonunda "Kayarak işleyen fermuarlar ve bunların aksam ve parçası" yer almıştır.

            Buna göre; TGTC'nin 96.07 tarife pozisyonunda sınıflandırılan fermuar aksam ve parçalarının yukarıda açıklanan kıymetli taş ve madenlerden mamul olmaması kaydıyla 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi ve 25/11/2016 tarihinden itibaren % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Ancak, TGTC'nin 8302.49.00.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen valizlerde kullanılan çek çek mekanizması ile 8308.90.00.90.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen çanta saplarında ayar amaçlı kullanılan metal aksesuarın söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından bunların ithal ve tesliminin genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.