Tarih : 11.04.2017
Yayın Dönemi : Haziran 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-130[KDV.28]-99602

11.04.2017

Konu: Tekstil aksesuarları tesliminde KDV oranı.

İlgi:

a) 01/12/2016 tarihli özelge talep formu.

b) 10/01/2017 tarihli dilekçe.

 

İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formu ve ilgi (b)'de kayıtlı ek dilekçenizde; Şirketinizin pirinç, bakır, paslanmaz çelik vb. hammaddeleri kullanarak ürettiği Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin; 8308.20.00.00.00 (perçin), 8308.90.00.90.00 (düğme çivisi), 8462.99.80.90.00 (çakma kalıp), 9606.10.00.00.00 (çıtçıt, çıtçıt kafası, çıtçıt bacağı, kuşgözü, kıstırma (metal tutucu), pantolon kancası ve elcik), 9606.22.00.00.00 (düğme), 9606.29.00.00.00 (kanca) ve 9606.30.00.00.00 (çivi ve düğme çanağı) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen tekstil aksesuarlarının tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2016/9542 sayılı BKK ile 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırası; "Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri" şeklinde değiştirilmiştir.

 

Diğer taraftan, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'ın 2 inci maddesinin (j), (k) ve (l) bentlerinde sırasıyla; kıymetli madenlerin, her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyumu; kıymetli taşların, elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inciyi; kıymetli eşyanın ise kıymetli madenler veya kıymetli taşlardan yapılmış ya da bunları içeren eşyaları ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

 

Ayrıca, TGTC'de yer alan "adi metaller" tabirinden; demir ve çelik, bakır, nikel, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, tungsten (wolfram), molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, titan, zirkonyum, antimuan, manganez, berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galyum, hafniyum (seltiyum), indiyum, niyobyum (kolombiyum), renyum ve talyum anlaşılmaktadır.

Öte yandan, TGTC'nin; 83 üncü faslında; "Adi metallerden çeşitli eşya" düzenlenmiş ve bu fasla ait 8308.20.00.00.00 GTİP numarasında "Boru şeklinde veya yarık saplı perçinler", 8308.90.00.90.00 GTİP numarasında "Diğerleri" yer almıştır.

 

TGTC'nin 84 üncü faslında; "Nükleer reaktörler, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları" düzenlenmiş ve bu fasla ait 8462.99.20.90.00 GTİP numarasında "Diğerleri" yer almıştır.

 

TGTC'nin 96 ncı faslında; "Çeşitli mamul eşya" düzenlenmiş ve bu fasla ait 9606.10.00.00.00 GTİP numarasında "Çıtçıtlar ve bunların aksamı", 9606.22.00.00.00 GTİP numarasında "Adi metallerden olanlar (dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış)", 9606.29.00.00.00 GTİP numarasında "Diğerleri", 9606.30.00.00.00 GTİP numarasında ise "Düğme formları ve düğmelerin diğer aksamı; düğme taslakları" yer almıştır.

 

Buna göre; Şirketinizin tekstil sektöründe kullanılmak üzere ürettiği, TGTC'nin yukarıda sayılan GTİP numaralarında sınıflandırıldığı ifade edilen; perçin, düğme çivisi, çıtçıt, çıtçıt kafası, çıtçıt bacağı, kuşgözü, kıstırma (metal tutucu), pantolon kancası, elcik, düğme, kanca, çivi ve düğme çanağı, ticari isimli ürünlerin, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırasındaki "kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri" ibaresi kapsamında değerlendirilerek, bunların ithal ve tesliminin 25/11/2016 tarihinden itibaren % 8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Ancak, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listeler kapsamında olmadığından TGTC'nin 8462.99.80.90.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen çakma kalıp ticari isimli eşyanın ithal ve tesliminin genel oranda (% 18) KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.