Tarih : 18.04.2017
Yayın Dönemi : Haziran 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 50426076-130[28-2017/20-1342]-14138

18.04.2017

Konu: Mobilya aksam ve parçalarının tesliminde uygulanacak KDV oranı

İlgi: 24.02.2017 tarihli ve 3772 kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, önceden satışını yaptığınız sehpa, masa, sandalye gibi ürünlerin daha sonra ayak, kol gibi parçalarının satışında uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı BKK eki Kararın 5 inci maddesi ile de bu Karara ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların tesliminde KDV oranı, 30.04.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere % 8 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu madde uyarınca, mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergilerin dahil edilmesi mümkün değildir.

Ayrıca, sözü edilen Karara ekli (1) sayılı cetvelde Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 94.01, 94.02, 94.03 ve 94.04 tarife pozisyonlarında düzenlenmiş olan bazı mallara yer verilmiş, ancak bunların aksam ve parçaları uygulama kapsamına alınmamıştır.

Buna göre, 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (1) sayılı cetvelde yer almaması nedeniyle mobilya aksam ve parçalarının tesliminin genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.