Tarih : 19.04.2017
Yayın Dönemi : Haziran 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-130[Özelge]-108915

19.04.2017

Konu: 7117.19.00.90.29 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen rozetlerin tesliminde uygulanacak KDV oranı

İlgi: 28/02/2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 7117.19.00.90.29 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen metalden mamul harici olarak yakaya takılan rozet tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2016/9542 sayılı Kararname eki Kararla bazı mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırası " Yukarıdaki 4numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri" şeklinde değiştirilmiştir. 

TGTC'nin 71 inci faslında, "Tabii İnciler veya Kültür İncileri, Kıymetli veya Yarı Kıymetli Taşlar, Kıymetli Metaller, Kıymetli Metallerle Kaplama Metaller ve Bunlardan Mamul Eşya; Taklit Mücevherci Eşyası; Metal Paralar" düzenlenmiş ve bu fasla ait 71.17 tarife pozisyonunda "Taklit Mücevherci Eşyası" yer almıştır. Bu fasılda 7117.19.00.90.29 "Diğerleri" GTİP numarası da sayılmıştır.

 

Buna göre, TGTC'nin 7117.19.00.90.29 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen metalden mamul harici olarak yakaya takılan rozetlerin 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, bu ürünlerin ithal ve tesliminde % 18 KDV oranı uygulanması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.