Tarih : 19.04.2017
Yayın Dönemi : Haziran 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-130[KDV.28]-109262

19.04.2017

Konu: Tekstil, çanta ve ayakkabı sektöründe kullanılan metalden her nevi yan ürünün tesliminde uygulanacak KDV oranı.

İlgi: 03/01/2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 7616.99.90.90.13 (zamak halka, kulpluk, toka, zincir demir), 8301.40.90.00.29 (kilit), 8308.10.00.00.11 (metalden her nevi fermuar motoru, demirdiş fermuar ve kanca), 8308.90.00.90.00 (tel halka), 8505.19.90.00.00 (mıknatıs), 96.06.10.00.00.00 (trok) ve 9607.20.90.00.00 (elçikli kürsör) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralarında sınıflandırıldığı belirtilen eşyaların tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir. 

25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2016/9542 sayılı BKK ile 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırası; "Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri" şeklinde değiştirilmiştir.

 

Diğer taraftan, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'ın 2 inci maddesinin (j), (k) ve (l) bentlerinde sırasıyla; kıymetli madenlerin, her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyumu; kıymetli taşların, elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inciyi; kıymetli eşyanın ise kıymetli madenler veya kıymetli taşlardan yapılmış ya da bunları içeren eşyaları ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

 

Ayrıca, TGTC'de yer alan "adi metaller" tabirinden; demir ve çelik, bakır, nikel, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, tungsten (wolfram), molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, titan, zirkonyum, antimuan, manganez, berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galyum, hafniyum (seltiyum), indiyum, niyobyum (kolombiyum), renyum ve talyum anlaşılmaktadır.

 

TGTC'nin 76' ncı Faslında "Alüminyum ve alüminyumdan eşya" tanımlanmış, 76.16 tarife pozisyonunda "Alüminyumdan diğer eşya" düzenlenmiş, bu tarife pozisyonu altında 7616.99.90.90.13 "Zincirler" GTİP numarası da sayılmıştır.

TGTC'nin 83' üncü Faslında "Adi metallerden çeşitli eşya" tanımlanmış, 83.01 tarife pozisyonunda "Adi metallerden kilitler, sürgüler ve asma kilitler (anahtarlı, şifreli veya elektrikli); adi metallerden bir kilidi olan, mesnetli veya mesnetsiz kancalar; bunların adi metallerden anahtarları" düzenlenmiş, bu tarife pozisyonu altında 8301.40.90.00.29 "Diğerleri" GTİP numarası da sayılmıştır.

 

83.08 tarife pozisyonunda "Adi metallerden kancalar, mesnetli kancalar, tokalar, kancalı tokalar, kopçalar, çengelli kopçalar, bağ deliği kapsülleri ve benzeri diğer eşya (giyim eşyası veya aksesuarı, ayakkabı, mücevherat, kol saati, kitap, tente, deri eşya, seyahat eşyası veya saraciye eşyası ve diğer hazır eşya ve teçhizat için) adi metallerden boru şeklinde veya yarık saplı perçinler; adi metallerden boncuklar ve kesilmiş ince pullar" düzenlenmiş, bu tarife pozisyonu altında 8308.10.00.00.11 "Kopçalar (çengelli olanlar dahil)" GTİP numarası ile 8308.90.00.90.00 "Diğerleri" GTİP numarası da sayılmıştır.

 

TGTC'nin 85'inci Faslında "Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı" tanımlanmış,  85.05 tarife pozisyonunda "Elektro mıknatıslar; daimi mıknatıslar ve mıknatıslama sonucu daimi mıknatıslı olabilen eşya; elektromanyetik veya daimi mıknatıslı aynalar, kıskaçlar ve benzeri tespit tertibatı; elektromanyetik kaplinler, kavramalar ve frenler; elektromanyetik vinç başları" düzenlenmiş, bu tarife pozisyonu altında 8505.19.90.00.00 "Diğerleri" GTİP numarası da sayılmıştır.

 

TGTC'nin 96' ncı Faslında "Çeşitli mamul eşya" tanımlanmış, 96.06 tarife pozisyonunda "Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı; düğme taslakları" düzenlenmiş, bu tarife pozisyonu altında 9606.10.00.00.00 "Çıtçıtlar ve bunların aksamı" GTİP numarası da sayılmıştır.

 

96.07 tarife pozisyonunda "Kayarak işleyen fermuarlar ve bunların aksam ve parçası" düzenlenmiş, bu tarife pozisyonu altında 9607.20.90.00.00 "Diğerleri" GTİP numarası da sayılmıştır.

 

Buna göre; özelge talep formunuzda 8308.10.00.00.11 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen metalden her nevi fermuar motoru, demirdiş fermuar ve kanca, 8308.90.00.90.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen tel halka, 9606.10.00.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen trok ile 9607.20.90.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen elçikli kürsör ticari isimli eşyaların 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırasındaki "kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri " kapsamında değerlendirilmesi ve bunların ithal ve tesliminin 25/11/2016 tarihinden itibaren % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Ancak, özelge talep formunuzda TGTC'nin 7616.99.90.90.13 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen zamak halka, kulpluk, toka, zincir demir, 8301.40.90.00.29 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen kilit ve 8505.19.90.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen mıknatıs ticari isimli eşyaların söz konusu BKK eki (I) ve (II) sayılı listeler kapsamında olmadığından, bunların ithal ve tesliminin genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.