Tarih : 16.02.2017
Yayın Dönemi : Nisan 2017

T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

(Defterdarlık:   Gelir Müdürlüğü)

Sayı: 25947440-130-1

16.02.2017

Konu: Beyaz leblebinin KDV oranı
 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda nohut, tuz ve beyazlaşmasını sağlayan kimyasal maddeler kullanılmak suretiyle üretilen beyaz leblebinin toptan ve perakende tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV oranları 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

            Anılan Kararın 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, BKK eki (I) sayılı listenin 1 inci sırasında yer alan ürünlerin toptan tesliminde % 1, perakende safhadaki tesliminde % 8 KDV oranı uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 1 inci sırasında; kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği ve kabak çekirdeği sayılmıştır.

60 No.lu KDV Sirkülerinin 5.1. bölümünde; "Kararname eki I sayılı listenin 1 inci sırasında yer alan kuruyemişlerin şeker, soya veya benzeri maddelerle kaplanarak satışa sunulması halinde % 8 oranında KDV uygulanacaktır. Çeşitli kuruyemişlerin karıştırılarak satışa sunulması halinde ise bu karışım içinde yer alan en yüksek orana tabi olan kuruyemişin oranının uygulanması gerekmektedir." açıklamasına yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, bu ürünlerin çeşitli işlemlerden [çikolata, şeker, soya veya benzeri maddelerle kaplanması - yağla, baharatla (sosla), tuzla, suyla veya kuru olarak kavrulması - tuzlanması, zarının alınması gibi] geçirildikten sonra teslimi veya ithali söz konusu olabilmektedir.

Bu itibarla, sözü edilen kuruyemişlerin, kuruyemiş olma vasfını değiştirmeyecek nitelikte kavurma ve zarının soyulması işleminde olduğu gibi tuzlanması işleminde de kuruyemişin niteliğinde bir değişme olmaması kaydıyla; 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 1 inci sırası kapsamında değerlendirilerek ithal veya toptan tesliminde % 1 oranında, perakende tesliminde ise % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir. Bunların paketlenerek satılması da uygulanması gereken KDV oranını etkilememektedir.

Ancak, kuruyemişlerin çikolata, şeker, soya veya benzeri maddelerle kaplanarak satışa sunulması halinde % 8 oranında KDV uygulanacağı tabiidir.

Dolayısıyla,  nohut, tuz ve beyazlaşmasını sağlayan kimyasal maddeler kullanılmak suretiyle üretilen beyaz leblebinin niteliğinde bir değişme olmayacak şekilde işleme tabi tutulmuş olması kaydıyla, ithal veya toptan tesliminin % 1 oranında, perakende tesliminde ise % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.