Tarih : 27.02.2017
Yayın Dönemi : Nisan 2017

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-130[Özelge]-57132

27.02.2017

Konu: 5609.00.00.00.00 GTİP No.lu tekstil eşyasında uygulanan KDV oranı hk
 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, iplikten kesilerek imal edilen, üzerinde fiyat, beden, marka ve model bilgilerinin bulunduğu genelde kartondan mamül etiketlerin tekstil ürünleri üzerine iliştirilmesinde kullanılan, TGTC'nin 5609.00.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı ifade edilen etiket ipinin tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/3 üncü sırasında "İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler)" ibaresine yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 'nin 5609.00.00.00.00 GTİP numarasında "Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen 54.04 veya 54.05 pozisyonlarındaki iplikten, şeritten veya benzerlerinden eşya ile sicimler, kordonlar, ipler ve halatlar" tanımlanmıştır.

            Buna göre, iplikten kesilerek imal edilen, üzerinde fiyat, beden, marka ve model bilgilerinin bulunduğu genelde kartondan mamül etiketlerin tekstil ürünleri üzerine iliştirilmesinde kullanılan, TGTC'nin 5609.00.00.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı ifade edilen etiket ipinin tesliminin, sözü edilen (II) sayılı listenin B/3 üncü sırası kapsamında değerlendirilerek % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.