Numara : 4
Tarih : 6.6.2024

e-UYGULAMA SİRKÜLERİ

NO: 2024/4 

KONU: Defter Raporu Beratı Gönderimi Yapılmamasına İlişkin GİB Duyurusu

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 5 Haziran 2024 tarihinde yapılan duyuruda, Defter Raporu Beratı’nın diğer beratlarla birlikte ve eş zamanlı olarak yüklenmesi gereken bir paket olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca, Defter Raporu Beratı’nın yeni uygulama kapsamında gönderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği ve yeni bir belirleme yapılana kadar bu beratın gönderiminin yapılmayacağı bildirilmiştir.

Duyuruda aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. 

Bilindiği üzere e-Defter uygulamasında yapılan geliştirme ile birlikte 22.5.2024 tarihi itibarıyla yüklenecek paketler için geçerli olmak üzere; e-Defter ve berat dosyalarının “eşanlı olarak” aynı zamanda e-Defter uygulaması üzerinden veya web servis aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme imkânı getirilmiştir.

Bu kapsamda www.edefter.gov.tr adresinde 22.05.2024 tarihli bilgilendirme duyurusu yayımlanarak yeni uygulama devreye alınmıştır.

Öteden bu yana alınmakta olan Defter Raporu Beratı, yukarıda bahsedilen uygulama kapsamında diğer beratlarla müteselsil olarak “eş anlı olarak” aynı zamanda yüklenmesi gereken bir paket değildir.

Ayrıca, 2024/2 ve 2024/1-3 dönemlerinden başlamak üzere Defter Raporu Beratının yeni uygulama kapsamında gönderilmesine ilişkin çalışmalar devam etmekte olduğundan, Başkanlığımız tarafından yeni bir belirleme yapılarak duyurulana kadar, Defter Raporu Beratı gönderimi yapılmayacaktır.

Bu husus mevcut durumda, e-Defter ve berat dosyalarının yüklenmesine engel teşkil etmemekte ve söz konusu dosyalar yüklenebilmektedir.

Söz konusu Duyuruya aşağıdaki bağlantı yollarıyla ulaşabilirsiniz.

Defter Raporu Beratı Gönderimi Yapılmamasına İlişkin GİB Duyurusu

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.