Numara : 53
Tarih : 8.7.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/53
 

KONU
 
Zorunlu Kimlik Tespiti Yapılacak İşlemlerle İlgili Sınır 12 Milyar Liraya Yükseltildi
 

Maliye Bakanlığınca bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan (Sayı: 25162)  Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Kararına göre, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi gereği bazı işlemlerde zorunlu kimlik tespiti uygulamasına ilişkin sınır 2 milyar liradan 12 milyar liraya yükseltilmiştir.
Anılan madde, belirli kurum ve kuruluşların 12 milyar lirayı geçen işlemleri için müşterilerinin kimliklerini tespit etmeyi ve beş yıl süre ile muhafaza etmeyi zorunlu kılmaktadır.

Buna göre; aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlar ve bunların Türkiye'deki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri; taraf oldukları veya aracılık ettikleri toplam tutarı 12 milyar Türk Lirası veya muadili dövizi aşan her türlü alım-satım, havale, ödeme, saklama, takas, trampa, borç alma, borç verme, borcun nakli, alacağın temliki, kiralama, kiraya verme, mevduat, kar-zarara katılma veya cari hesaplardan para çekme veya yatırma, çek ve senet tahsili ve sermaye piyasası işlemleri ile benzeri işlemlerde, bu işlemleri yapmadan önce müşterilerinin ve adlarına hareket edenlerin kimliklerini tespit etmek ve usulü dairesinde son işlem tarihini takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl süre ile muhafaza etmek zorundadırlar.

Aynı madde gereği, sigortalama, finansal kiralama ve kiralık kasa hizmetleri ile mevduat hesabı, kar-zarara katılma hesabı, cari hesap, repo veya benzeri hesap açma işlemleri yapılmadan önce herhangi bir parasal sınır olmaksızın kimlik tespiti yapılması gerekmektedir.

Kimlik tespiti yapmakla yükümlü kuruluşlar şunlardır:
-  Bankalar,
-  Özel finans kurumları,
-  Bankalar dışında asli faaliyeti kredi kartı ihraç etmek olan kurumlar,
-   Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve    
     faktoring şirketleri,
-  7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu kapsamındaki sigorta ve reasürans şirketleri,
-  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası A.Ş.,
-  Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri,
-  Yatırım fonları,
-  Yatırım ortaklıkları,
-   Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları,
-  Kıymetli maden, taş veya mücevherlerin alım-satımını yapanlar,
-  Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler,
-  Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü dahil her türlü posta ve kargo şirketleri,
-  Finansal kiralama şirketleri,
-  Ticaret amacıyla gayrimenkul alım satımı ile uğraşanlar veya buna aracılık edenler,
-  Talih oyunları salon işletmeciliği yapanlar,
-   İş makineleri dahil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar,
-   Tarihi eser, antika, sanat eseri koleksiyoncuları ve alım satımı ile uğraşanlar veya bunların
    müzayedeciliğini yapanlar,
-  Spor kulüpleri,
-  Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,
-  Türkiye Jokey Kulübü.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.