Numara : 17
Tarih : 3.4.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2006/17
 
KONU

Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 
Bakanlar Kurulu’nca yayımlanan (R.G.: 28/03/2006; Mükerrer 26122) 2006/10177 Sayılı “Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın 1 inci maddesiyle “İhracatçı birliklerine üye olan firmalardan bir önceki yıl ihracatı 250.000 YTL’ nin üzerinde olanların bir temsilcisi” şeklinde değiştirilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nin 03/04/2006 tarihinde internet sayfasında YDÇH-2/2006-1 Sayılı Yurt Dışı Çıkış Harcı Sirküleri ile bu düzenlemeye açıklamalar getirilmiş, buna göre 29 Mart 2006 tarihinden itibaren;
-Firmaların bir önceki yılda 250.000 YTL’nin üzerinde ihracat gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri ihracatçı birliklerince tespit edilecektir. 250.000 YTL’nin hesaplanmasında ihracatın gerçekleştirdiği tarihteki T.C Merkez Bankası’nca belirlenen döviz satış kuru esas alınacaktır.
-Harç istisnası bir kişi ile sınırlandırılmış bulunduğundan, aynı dönemde belirli bir firma için, gidilecek ülke veya kent sınırlaması yapılmaksızın, sadece bir belge düzenlenebilecektir.
-Firmalara, üyesi olduğu ihracatçı birliğinin dışında bir başka ihracatçı birliği tarafından belge verilmeyecektir. Firmalar, belge talep başvuruları sırasında üye oldukları tüm ihracatçı birliklerini başvuru yaptıkları birliğe bildireceklerdir.
-Harç istisnası sadece ihracatçı birliklerince düzenlenen belge ile uygulanacaktır.     
Değişiklik öncesindeki düzenlemeye göre, ihracatçı birliklerine üye firmaların önceki yıl ihracat tutarı göz önünde bulundurulmaksızın  (her firma için en fazla iki kişi) yurt dışına çıkışlarda alınan harçtan muaf tutulmaktaydı.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın aynı sirkülerinde yapılan açıklamaya göre ile 29 Mart 2006 tarihinden itibaren; sınır komşusu ülkelere günü birlik seyahatlerde uygulanan yurt dışına çıkış harcı istisnası uygulamasına son verilmiş olup, harç istisnası sadece dini bayramlarda sınır komşusu ülkelere 3 günü geçmemek üzere seyahat edenler(yurt dışına çıkışın dini bayramların herhangi bir gününe rastlaması gerekmektedir.Bayram günlerinden önce veya sonra gerçekleştirilen çıkışlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.), seyahatlerini gerçekleştirdikleri ulaşım aracının türüne bağlı olmaksızın yurt dışına çıkış harcından muaf tutulmuşlardır. 
 
Değişiklik öncesindeki düzenlemeye göre kara yolu (demir yolu dahil) veya ticari amaçla sefer yapan deniz taşıtları ile sınır komşusu ülkelere seyahat edenler (3 günü geçmemek üzere, kara ve demir yolu ile sınır komşusu ülkelere seyahat edenler)  yurt dışına çıkış harcından muaf tutulmuşlardı.
 
Aynı Kararın 4 üncü maddesinin (f) bendinde, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 03/04/2006’da  yapılan düzenlemeye göre ; yurt dışına ticari amaçla giden ticari taksilerin yurt dışına çıkışlarında, ticari taksilerin personeli kapsamında olan şoförlerinden yurt dışına çıkış harcı alınmayacaktır. Ticari taksilerin şoförü dışında taşıt aracında bulunanlardan ise yurt dışına çıkış harcının alınacağı tabiidir. Değişiklik öncesi düzenlemeye göre “yurt dışına ticari amaçla sefer yapan; gemi ve uçak personeli ile motorlu kara taşıtlarının üç kişiye kadar personeli” nin yurt dışına çıkış harcından istisna edileceği hükmü geçerliydi.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.