Numara : 15
Tarih : 28.3.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2006/15
 
KONU

Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 
Bakanlar Kurulu’nca yayımlanan (R.G.: 28/03/2006; Mükerrer 26122) 2006/10177 Sayılı “Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile 29 Mart 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ihracatçı  birliklerine üye olan firmalardan bir önceki yıl ihracatı 250.000 YTL’nin üzerinde olanların bir temsilcisinin yurt dışına çıkışlarda alınan harçtan muaf tutulması kararlaştırılmıştır. Değişiklik öncesindeki düzenlemeye göre, ihracatçı birliklerine üye firmaların önceki yıl ihracat tutarı göz önünde bulundurulmaksızın  (her firma için en fazla iki kişi) yurt dışına çıkışlarda alınan harçtan muaf tutulmaktaydı.
 
Aynı Karar ile 2001/2762 sayılı Kararnamenin Eki Kararın 4 üncü maddesinin (n) bendinde değişiklik yapılarak; dini bayramlarda sınır komşusu ülkelere 3 günü geçmemek üzere seyahat edenler, seyahatlerini gerçekleştirdikleri ulaşım aracının türüne bağlı olmaksızın yurt dışına çıkış harcından muaf tutulmuşlardır. Değişiklik öncesindeki düzenlemeye göre kara yolu (demir yolu dahil) veya ticari amaçla sefer yapan deniz taşıtları ile sınır komşusu ülkelere seyahat edenler (3 günü geçmemek üzere, kara ve demir yolu ile sınır komşusu ülkelere seyahat edenler)  yurt dışına çıkış harcından muaf tutulmuşlardı.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.