Numara : 13
Tarih : 1.2.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/13
 
KONU
 
Yurt Dışına Çıkış Harcından Muaf Olanların Kapsamı Genişletildi


2002/3545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G.: 31/01/2002; 24657) ile 1 Şubat 2002 tarihinden geçerli olmak üzere, yurt dışına çıkış harcından muaf olanların kapsamı genişletilmiştir.
 
Söz konusu Karar ile 2001/2762 sayılı Kararnamenin eki Karar’ın 4 üncü maddesinin (n) bendi “n) Kara yolu (demir yolu dahil) veya ticari amaçla sefer yapan deniz taşıtları ile günübirlik sınır komşusu ülkelere seyahat edenler,” şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca 4 üncü maddeye “p) Kara yolu ile (demir yolu dahil) yurt dışına çıkış yapan Sınır Ticareti Belgesi sahibi firma temsilcileri (her firma için iki kişi),” bendi eklenmiştir. Maddeye eklenen (p) bendi paralelinde aynı Kararın 5 inci maddesine de “10-(p) bendi kapsamında Sınır Ticareti Belgesine dayalı olarak yapılacak seyahatlerde firma temsilcileri adına valilikçe düzenlenen belgeyi,” bendi eklenmiştir.
 
Yapılan değişiklikle, karayolu veya demiryolu ile günübirlik sınır komşusu ülkelere seyahat edenler ve  kara yolu ile (demir yolu dahil) yurt dışına çıkış yapan Sınır Ticareti Belgesi sahibi firma temsilcileri (her firma için iki kişi) de yurt dışına çıkış harcından muaf tutulmuşlardır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.