Numara : 17
Tarih : 11.2.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/17
 
KONU

Yurt Dışı Gündelikler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

 
2002/3601 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G.: 8/2/2002; 24665) ile 2002 Mali Yılında Uygulanmak üzere “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler” ile KKTC dışındaki ülkelere yapılacak yolculuklarda geçerli “Yurt Dışı Gündelikleri” belirlenmiştir. Söz konusu Karar 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürülüğe girmiştir.
 
Söz konusu Karar, Gelir Vergisi Kanununun 24/2 nci maddesine göre gelir vergisinden istisna edilen yurt dışı gündelik tutarlarını da değiştirmiştir. Buna göre; 1/1/2002 tarihinden itibaren ücretlilere ödenecek yurt dışı gündeliklerin gelir vergisinden istisna edilen tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir (KKTC’ye yapılan yolculuklar hariç).
 
KKTC Dışındaki Ülkelere Yapılan Yolculuklarda Gelir Vergisinden İstisna edilecek Gündelik Tutarlarını Gösterir Tablo
 
Ülkeler
(Para Birimleri)
II
Sütun
III
Sütun
VII
Sütun
VIII
Sütun
IX
Sütun
A.B.D.
(A.B.D. Doları)
 
148
 
116
 
93
 
89
 
75
Avustralya
(Avustralya Doları)
 
214
 
168
 
134
 
129
 
108
Avusturya
(Euro)
 
147
 
115
 
92
 
89
 
75
Almanya
(Euro)
 
141
 
110
 
89
 
85
 
71
Belçika
(Euro)
 
132
 
104
 
83
 
79
 
67
Lüksemburg
(Euro)
 
132
 
104
 
83
 
79
 
67
Danimarka
(Danimarka Kronu)
 
1.026
 
805
 
645
 
616
 
520
Finlandiya
(Euro)
 
119
 
93
 
75
 
72
 
80
Fransa
(Euro)
 
131
 
103
 
82
 
79
 
66

 
Hollanda
(Euro)
 
135
 
106
 
85
 
81
 
66
İsveç
(İsveç Kronu)
 
1.053
 
826
 
662
 
634
 
534
İsviçre
(İsviçre Frangı)
 
256
 
201
 
161
 
154
 
130
İtalya
(Euro)
 
103
 
102
 
65
 
62
 
52
Japonya
(Japon Yeni)
 
30.490
 
23.925
 
19.155
 
18.350
 
15.450
Kanada
(Kanada Doları)
 
194
 
152
 
122
 
117
 
96
Kuveyt
(Kuveyt Dinarı)
 
40
 
31
 
25
 
24
 
20
Norveç
(Norveç Kronu)
 
1.046
 
821
 
657
 
630
 
530
İngiltere
(Sterlin)
 
103
 
81
 
65
 
62
 
52
Suudi Arabistan
(Suudi A. Riyali)
 
540
 
424
 
339
 
325
 
274
Diğer Ülkeler
(A.B.D. Doları)
 
133
 
104
 
84
 
80
 
67
 
Buna göre; 1/1/2002 tarihinden itibaren KKTC dışındaki ülkelere yapılacak yolculuklarda vergiden istisna edilecek yurt dışı gündelik tutarları brüt aylık tutarlarına göre aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi olacaktır.
 
01/01/2002’den İtibaren Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL)
Esas Alınacak Sütun Numarası
Emsal Alınan Kadro
485.550.000 ve daha fazlası
II
Başbakanlık Müsteşarı
480.096.000 – 485.549.999
III
8000 ek göstergeli kadrolar
398.286.000 – 480.095.999
VII
5300+ ek göstergeli kadrolar
225.424.500 – 398.285.999
VIII
1-4 üncü dereceli kadrolar
225.424.499  ve daha az
IX
5-15 inci dereceli kadrolar
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gündelikleri
1/1/2002 tarihinden itibaren KKTC’ne yapılacak yolculuklarda vergiden istisna edilecek yurt dışı gündelik tutarları brüt aylık tutarlarına göre aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi olacaktır.
 
01/01/2002’den İtibaren Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL)
Gelir Vergisinden İstisna Edilen KKTC Gündelik Tutarı (TL)
237.696.000 ve daha fazlası
30.000.000
225.424.500 – 237.695.999
25.000.000
225.424.499 ve daha az
20.000.000
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.