Numara : 18
Tarih : 19.3.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/18

KONU
 
Yük ve Yolcu Taşıyabilen İki Sıralı Oturma Yerine Sahip Açık Kasalı Arazi Taşıtları Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulamasında Lüks Otomobil Kabul Edilmeyecektir
 

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 20 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde (R.G.: 15/3/2003; 25049), yük ve yolcu taşıyabilen iki sıralı oturma yerine sahip açık kasalı arazi taşıtlarının motorlu taşıtlar vergisi uygulamasında lüks otomobil kabul edilmeyeceği yönünde belirlemede bulunmuştur.
 
Bu çerçevede, motorlu taşıtların yıllık motorlu taşıtlar vergisinin hesabında dikkate alınan lüks derecelerinin belirlendiği 11 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin “1) TAŞITLARIN LÜKS DERECELERİ” bölümünün (b) bendi, 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere, "Arazi taşıtlarından; münhasıran yük taşımaya mahsus olanlarla yük ve yolcu taşıyabilen iki sıralı oturma yeri bulunan ve açık kasalı olanlar lüks otomobil olarak kabul edilmeyecektir." şeklinde yeniden belirlenmiştir.
 
Bu duruma göre, münhasıran yük taşımaya mahsus olan arazi taşıtları yanında yük ve yolcu  taşıyabilen iki sıralı oturma yeri bulunan ve açık kasalı olan arazi taşıtları da lüks otomobil olarak kabul edilmeyecektir.
 
Bu nedenle, yük ve yolcu taşıyabilen iki sıralı oturma yeri bulunan ve açık kasalı olan arazi taşıtları için 1/1/2003 tarihi itibarıyla 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifeye göre lüks otomobil olarak yapılan motorlu taşıtlar vergisi tahakkukları, aynı tarife esas alınarak lüks otomobil olarak kabul edilmeden yapılacaktır.
 
Ayrıca, söz konusu taşıtlardan 2003/Ocak ayı içinde lüks otomobil olarak tahsil edilmiş olan birinci taksit motorlu taşıtlar vergisi farkı, 2003/Temmuz ayı içerisinde lüks uygulaması yapılmadan ödenecek olan ikinci taksit motorlu taşıtlar vergisine mahsup edilecektir. 2003 yılının birinci taksitini ödemeyen mükelleflerin motorlu taşıtlar vergisi de lüks uygulaması yapılmadan tahsil edilecektir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.