Numara : 27
Tarih : 28.4.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2006/27
 
KONU

Yıllık Tecil Faizi Oranı %30’dan % 24’e  İndirilmiştir

 
28.04.2006 tarih ve 26152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 438 seri no’lu Tahsilat Genel Tebliği ile, yıllık %30 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 28.04.2006 tarihinden itibaren yıllık %24 olarak belirlenmiştir. Buna göre, 28 Nisan 2006 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına müracaat tarihlerinden 28 Nisan 2006 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlar, 28 Nisan 2006 tarihinden itibaren de %24 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
 
Aynı şekilde, 28 Nisan 2006 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının 28 Nisan 2006 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına; 28 Nisan 2006 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlar, 28 Nisan 2006 tarihinden itibaren de %24 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
 
Spor Kulüpleri İçin Tecil Faizi
 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tescil edilmiş ve Türkiye’de sportif alanda faaliyet gösteren spor kulüplerinin, 5228 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesinden yararlanmak üzere yapmış oldukları müracaatlara istinaden tecil edilen borçlarına 4 Mart 2005 tarihinden sonra (bu tarih dahil) (30/6) = %5 oranında yıllık tecil faizi uygulanmakta iken ilgili madde hükmüne göre tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının 28 Nisan 2006 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına yıllık (24/6 =) %4 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
 
Günlük Gecikme Zammı
 
Bilindiği üzere, gecikme zammı 21/4/2006 tarih ve 26146 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2006/10302 sayılı BKK %2,5 olarak değiştirilmiş bulunmaktadır.
 
5035 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yapılan değişiklikle, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak hesaplanacağı hükme bağlandığından, 21/4/2006 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zammı oranı (2,5/100/30=) 0,000834 olarak uygulanacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
  
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.