Numara : 32
Tarih : 8.5.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2002/32
 
 
KONU
 
Yıllık Bilgi Formu (Form B) İle Bildirilecek Mal ve Hizmet Alımlarının Tutarında Yeni Sınır: 15 Milyar TL
 

Maliye Bakanlığınca bugünkü Resmi Gazetede (Sayı:24749) yayımlanan 305 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 285 Sıra Nolu Genel Tebliğ (R.G. 7/4/2000; 24013) gereği “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Form (Form B)” ile bildirilmesi gereken, bir şahıstan alınan ve tutarları toplamı KDV hariç 10 milyar lira olarak belirlenen tutar 15 milyar liraya yükseltilmiştir.
 
Bilindiği gibi 285 nolu Tebliğ gereği vergi mükelleflerinin, 2001 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İçin Yıllık Faaliyet Bildirim Formu (Form A)” ve “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Form (Form B)” doldurarak aşağıda belirtilen sürelerde bağlı bulundukları vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir.
 

.   Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Haziran 2002 KDV Beyannamesi ile birlikte  25 Temmuz 2002 Perşembe gününe kadar,
.   Özel hesap dönemine sahip kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği aya ilişkin KDV beyannamesi ile birlikte ilgili ayın 25. Günü akşamına kadar.

Form B ile bildirilecek, bir şahıstan alınan mal veya hizmet tutarına ilişkin alt sınır 15 milyar lira olarak dikkate alınacaktır. Buna göre, bir şahıstan (gerçek veya tüzel kişi) 2001 yılı içinde yapılan alımların KDV hariç toplam tutarı 15 Milyar TL’nin altında ise bildirilmeyecektir. 15 milyar lirayı aşan alımlar ise “Form B” de belirtilen formatta beyan edilecektir.

Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin SM, SMM veya YMM tarafından imzalandığı durumlarda, Formların bu kişiler tarafından da imzalanması gerekmektedir.
 
Formlarını zamanında vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı olarak veren mükelleflere, VUK Mükerrer Madde 355 gereğince özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.