Numara : 43
Tarih : 10.6.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/43 

KONU
  
Yıllık Bilgi Formu (Form B) İle Bildirilecek 2002 Yılı Mal ve Hizmet Alımlarının Tutarı 25 Milyar Lira Olarak Belirlendi
 

Bugünkü Resmi Gazetede (Sayı: 25134) yayımlanan 318 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 305 Sıra Nolu Genel Tebliğ (R.G. 8/5/2002; 24749) gereği “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Form (Form B)” ile bildirilmesi gereken, bir şahıstan alınan ve tutarları toplamı KDV hariç 15 milyar lira olarak belirlenen tutar 25 milyar liraya yükseltilmiştir.
 
Diğer yandan, aynı Tebliğ ile yapılan düzenleme gereği, serbest meslek kazanç defteri veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, 2002 yılına ilişkin olarak 2003 Haziran ayı KDV beyannamesi ekinde verilmesi gereken bildirim de dahil olmak üzere bundan böyle “Serbest Meslek Kazanç Defteri veya İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Defter Kayıtlarına Esas Teşkil Eden Belgelerine İlişkin Bildirim Formu (Form C)” düzenlemeyecek ve vermeyeceklerdir.
 
Bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin (Form A) ve (Form B) bildirimlerini düzenleyerek vergi dairelerine vermeleri uygulaması eskiden olduğu gibi devam edecektir.
 
Bilindiği gibi 305 nolu Tebliğ gereği vergi mükelleflerinin, 2002 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İçin Yıllık Faaliyet Bildirim Formu (Form A)” ve “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Form (Form B)” doldurarak aşağıda belirtilen sürelerde bağlı bulundukları vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir.
 
.   Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Haziran 2003 KDV Beyannamesi ile birlikte  25 Temmuz 2003 Cuma gününe kadar,
.   Özel hesap dönemine sahip kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği aya ilişkin KDV beyannamesi ile birlikte ilgili ayın 25. Günü akşamına kadar.
 
Form B ile bildirilecek, bir şahıstan alınan mal veya hizmet tutarına ilişkin alt sınır 25 milyar lira olarak dikkate alınacaktır. Buna göre, bir şahıstan (gerçek veya tüzel kişi) 2002 yılı içinde yapılan alımların KDV hariç toplam tutarı 25 Milyar TL’nin altında ise bildirilmeyecektir. 25 milyar lirayı aşan alımlar ise “Form B” de belirtilen formatta beyan edilecektir.
 
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin SM, SMM veya YMM tarafından imzalandığı durumlarda, Formların bu kişiler tarafından da imzalanması gerekmektedir.
 
Formlarını zamanında vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı olarak veren mükelleflere, VUK Mükerrer Madde 355 gereğince özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.