Numara : 10
Tarih : 31.1.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/10

KONU
 
Yabancı Para ve Yabancı Para Cinsinden Borç ve Alacakların 31/12/2002 Tarihli Değerlemesinde Dikkate Alınacak Kurlar
 

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 312 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (R.G.: 31/1/2003 ; 25010) 2002 yılı sonu itibariyle yabancı para ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde dikkate alınması gereken kurları açıklamıştır.
 
Bilindiği gibi, değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda (örneğin; özel hesap dönemi ve geçici vergi uygulamalarında) T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilen kurlar esas alınmaktadır. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacaktır. Bankalar ise vergi uygulamaları açısından 31/12/2002 tarihi itibariyle yapacakları değerlemede TCMB’nca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas alacaklardır.
 
Bakanlığın yayımlamış olduğu kurlar TCMB kurları ile aynıdır. Dolayısıyla 31/12/2002 tarihini kapsayan geçici vergi dönemi ile yıllık kurumlar vergisi uygulamasında yabancı paraların değerlemesinde TCMB kurları esas alındıysa herhangi bir farklılık olmayacaktır.
 
Bakanlığın yayımlamış olduğu yabancı para değerleme kurlarından seçilmiş bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
 
Dövizin Cinsi
Döviz
Efektif
 
ABD Doları
1.634.501
1.633.357
Avustralya Doları
919.141
914.913
Bulgar Levası
875.051
435.562
Danimarka Kronu
229.310
229.149
İngiliz Siterlini
2.618.888
2.617.055
İran Riyali
206
109
İsveç Kronu
184.825
184.696
İsviçre Frangı
1.169.633
1.167.879
Japon Yeni
13.678
13.627
Kanada Doları
1.041.198
1.037.346
Kuveyt Dinarı
5.409.394
5.328.253
Norveç Kronu
233.358
233.195
Suudi Arabistan Riyali
437.134
433.855
Romen Leyi
49
39
Suriye  Lirası
31.845
18.686
Ürdün Dinarı
2.314.847
2.030.942
Yeni İsrail   Şekeli
342.735
307.444
Euro
1.703.477
1.702.285
Avustralya Doları
919.141
914.913
Bulgar Levası
875.051
435.562
 

Saygılarımızla,

DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.