Numara : 24
Tarih : 13.2.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/24
 
KONU: 2008 Yılında, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Oranları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı.
 
13 Şubat 2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanan 2008/13196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; işverenlerin 50 veya  daha fazla işçi çalıştırdıkları iş yerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma oranlarının tespitine ilişkin, daha önce 8.7.2005 tarih ve 25869 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2005/9077 sayılı Kararnamenin eki kararın 1.1.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında da uygulanması hususu kararlaştırmıştır.
 
2008/13196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının atıf yaptığı, 27.6.2005 tarih ve 2005/9077 sayılı Kararnemenin eki karara göre (8.7.2005 tarih ve 25869 sayılı Resmi Gazete); 2008 yılında da uygulanacak özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma oranları aşağıdaki gibidir.
 
İş Yerleri
          Özürlü
  Çalıştırma Oranı
        Eski Hükümlü
     Çalıştırma  Oranı
     Terör Mağduru
    Çalıştırma Oranı
  Toplam
Kamu İş Yerleri
% 4
% 2
-
       % 6
Özel Sektör İş Yerleri
% 3
% 1
% 2
       % 6
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye