VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2008/18
 
KONU: 2008 Yılı Muhtasasar Beyannamelerine Asgari Geçim İndirimi İle ilgili,KDV Beyannamelerine ise İndirilecek KDV Tutarlarının Oranlarına Göre Dağılımına İlişkin Satırlar Eklenmiştir.
 
Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi internet sitesinde yer alan “İnternet Vergi Dairesinin” e-beyanname sayfasında açıklandığı üzere
 
1-      Muhtasar Beyannamelere “Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi” Satırı Eklenmiştir.
 
Bilindiği üzere 1.1.2008 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilen ücret gelirleri için Asgari Geçim İndirimi uygulaması başlamıştır. Bu uygulama ile ilgili 265 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında Muhtasar Beyannameye "Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi" satırı eklenmiştir.
 
Ayrıca,193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98.maddesi ilk paragrafının son cümlesinde "Yıl sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzatılır." denilmektedir. Bu kapsamda Muhtasar beyannameye "Ödemelerin Tür Kodu" 103 / Mevduat Faizleri / Aralık Ayında Tahakkuk Ettirilen Mevduat Faizleri (GVK Geçici Md. 67/4 ve Md. 98) eklenmiştir. Muhtasar beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.
 
2-     2008 Yılı Ocak Ayından İtibaren Verilecek Katma Değer Vergisi Beyannamelerine “İndirilecek Katma Değer Vergisi Tutarlarının Oranlara Göre Dağılımı” Tablosu Eklenmiştir.
 
2008 Yılı Ocak ayına ilişkin vergilendirme döneminden itibaren Katma Değer Vergisi Beyannamesinin  "Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler" , "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler", "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablolarına satırlar eklenmiş olup, ayrıca "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarının Oranlara Göre Dağılımı" nı gösteren tablo eklenmiştir. Katma Değer Vergisi Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. (https://e.beyanname.mb-ggm.gov.tr/index.html)
 
Bu nedenle mükelleflerin 2008 Ocak ayından itibaren mal ve hizmet alımlarına ilişikin indirilecek katma değer vergisi tutarlarını % 1, %8 ve % 18 oranlarına göre gruplandırması gerekmektedir. Bunun için “İndirlecek Katma Değer Vergisi” ile ilgili 191 No.’lu hesabının
 
%  1 oranında indirilecek KDV
 
%  8 oranında indirelecek KDV
 
% 18 oranında indirelecek KDV
 
şeklinde alt bölümlere ayırması icap edecektir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye