Numara : 130
Tarih : 25.7.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/130
 
KONU: Gelir İdaresi Başkanlığınca, Mükelleflerin Vergi Uyuşmazlıklarında Yardımcı Olacak İki Adet Rehber Yayınlanmıştır
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi internet sitesinde, mükelleflerin vergi konularında bilgilendirilmeleri, haklarının kendilerine hatırlatılması ve yükümlülüklerini kolayca yerine getirebilmelerinin sağlanması amacıyla aşağıda belirtilen iki adet rehber yayınlanmıştır.
  • “Vergi İdaresince Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin İdari Başvuru Yolları” Rehberi
  • “Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri ile Pişmanlık ve Islah Hükümlerinin Uygulanması” Rehberi
 
Başkanlıkça hazırlanan bu rehberlerden
 
1- Vergi İdaresince Yapılan Tarhiyatlarda Mükelleflerin İdari Başvuru Yolları
 
Vergi İdaresince yapılan tarhiyatlarda mükelleflerin idari başvuru yollarından
 
1.1. Uzlaşma
1.2. Cezalarda İndirim
1.3. Üst Makamlara başvuru
 
gibi hakların ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
 
Not : Söz konusu rehberin basımı yapılan ve dağıtılan halinin 8’inci sahifesinde yer alan “Uzlaşmanın Kapsamı” bölümünde bulunan “(usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları)” ibaresinde basım hatası yapılmıştır. Söz konusu ibare “usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde yazılı filler nedeniyle tarh edilen vergi ve kesilen ceza hariç)” şeklinde olacaktır. Diğer bir ifade ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile kaçakçılık fiiline giren vergi ve cezalar uzlaşma kapsamına girmemektedir.
 
2- Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri ile Pişmanlık ve Islah Hükümlerinin Uygulanması
 
Bu rehberde de;
 
2.1. Düzeltmeye Konu Olmayan Vergi Uyuşmazlıkları
2.2. Vergi Hataları
2.3. Vergi Hatalarının Meydana Çıkarılması
2.4. Vergi Hatalarının Düzeltilmesi
2.5. Pişmanlık ve Islah Hükümlerinin Uygulanması
 
konularında ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.