Numara : 127
Tarih : 23.7.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/127
 
KONU: Mükelleflerce Kredi Kartı Satış (POS) Cihazlarının Gün Sonu İşlemlerinin Geciktirilmeden Yapılması ve Aylık (POS) Hasılatlarının KDV Beyannamesinin 45 No.’lu Satırına Yazılması Konusunda Maliye Bakanlığı Açıklaması
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi internet sitesinde; Kedi Kartı Satış (POS) Cihazı ile Yapılan Satışlar ve KDV Beyannamesi’nin 45 No.’lu “Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedellerinin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel” satırına ilişkin açıklama, yazısı 21.07.2008 tarihinde yayınlanmıştır.
 
Yazı ile mükelleflere bazı hatırlatmalar yapılmakta ve Maliye Bakanlığı ile mükellefler arasındaki ihtilafları önleme, vergi mahkemelerinde açılan davaların azaltılması amaçlanmaktadır.
 
Bilindiği üzere, Bankalar ve POS cihazı veren diğer kurumlar , bu cihazlar ile yapılan satış tutarlarını günlük bazda dökerek aylık olarak Gelir İdaresi Başkanlığına göndermektedirler.
 
Bankalardan alınan aylık bilgiler mükelleflerin aylık KDV Beyannamelerinin  45 No.’lu “Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedellerinin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel” satırı ile karşılaştırılmakta, beyannamede görülen eksiklikler ek cezalı vergi tarhiyatlarına neden olmaktadır.
 
Yapılan araştırmalarda, mükelleflerin POS cihazı ile yaptıkları satış hasılatlarını KDV beyannamesinde farklı satırlarda beyan ettikleri ve (POS) cihazlarının farklı amaçlarla kulanıldığı  tespit edildiğinden konu hakkında yazı ile bilgilendirme gereği duyulmuştur.
 
Bu nedenle, kredi kartı (POS) cihazlarının amacına uygun bir şekilde kullanılması, bu cihazlarla ilgili olarak gün sonu işlemlerinin geciktirilmeden yapılması, SM ve SMMM’lerce KDV beyannamelerinin 45 No.’lu “Kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel” satırının, aylık POS hasılatları dikkate alınarak doldurulması hususuna dikkat ve özen gösterilmesi gerektiği hatırlatılmaktadır.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.