Numara : 115
Tarih : 4.7.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/115
 
KONU: 1 Temmuz 2008 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımları
 
1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren uygulanacak yeni asgari ücret tutarları ile SSK taban ve tavan tutarlarını 2008/97 sayılı sirkülerimiz ile duyurmuştuk.
 
Bu defa, 2008 yılı Bütçe Kanunu ile belirlenen katsayılar çerçevesinde 1.7.2008 – 31.12.2008 döneminde uygulanacak Kıdem Tazminatı tavanı ile çocuk yardımı tutarları bilgilerinize sunulmuştur.
 
I. Kıdem Tazminatı Tavanı
 
 Dönemi
Kıdem Tazminatı Tavanı
1.7.2008-31.12.2008
2.122,59
 
II. Çocuk Yardımı
 
Dönemi
0-6 Yaş (YTL)
6 Yaşından Büyükler
YTL
1.7.2008-31.12.2008
25,16
12,58
 
 
Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanununun 25. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “Hizmet erbabına verilen çocuk zamları (Devletçe verilen miktarları aştığı takdirde fazlası vergiye tabi tutulur)” hükmü gereğince işverenlerce verilen çocuk zamları vergiden istisnadır. Devlet Memurları Kanununa göre (2) den fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmemektedir.
 
Buna göre yukarıda her bir çocuk için belirlenen tutarların 2’ den fazla çocuğa isabet edenden fazlası ücret olarak vergilendirilecektir.
  
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.