Numara : 108
Tarih : 2.7.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/108

KONU: E-Beyanname Programları Güncelleniyor
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi internet sitesinde duyurulduğu üzere, E-Beyanname programlarında aşağıdaki güncellemeler yapıldığı açıklanmıştır.
 
01.07.2008 Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
 
  • 2 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ kapsamında “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form” ,
  • “Finanasal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri” tarafından doldurulacak “Gelir Tablosu”,
  • “İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları” nın girişine imkan veren satır,
 
Kurum Geçici Vergisi Beyannamesine eklenmiştir. Kurum Geçici Vergi beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir
 
01.07.2008 Muhtasar Beyanname
 
5766 Sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamaların yer aldığı “267 Seri No.’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin” 5’inci maddesi “5084 Sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanan işverenlerce istihdam edilen ücretlilerin asgari geçim indirimi karşısındaki durumu” na göre Muhtasar Beyannamenin eki olan “Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim” de değişiklik yapılmıştır. Muhtasar beyanname gönderecek tüm mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.
 
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
 
Deloitte Türkiye

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.