Numara : 105
Tarih : 1.7.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/105
 
KONU: 5766 Sayılı Kanun İle 6183 Sayılı AATUHK’da Yapılan Değişiklikler İle İlgili Olarak Seri A  ve 2 Sıra No.’lu Tahsilat Genel Tebliği Yayınlanmıştır.
 
Bilindiği üzere 5766 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 06.06.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş ve söz konusu Kanun’un 6183 Sayılı AATUH Kanunu’nda yapmış olduğu değişiklikler 2008/83 Sayılı sirkülerimiz ile bilgilerinize sunulmuştur.
 
Bu defa, 29.06.2008 tarih ve 26921 Sayılı Resmi Gazete’de Seri A, 2 Sıra No.’lu “Tahsilat Genel Tebliği” yayınlanarak, 5766 Sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin açıklaması yanında, Seri A ve 1 Sıra No.’lu Tahsilat Genel Tebliğinin ilgili bölümleri de değiştirilmiş ve aşağıdaki konularda örnekler verilmek suretiyle detay  açıklamalar yapılmıştır.
 
1. Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları,
2. Limited Şirketlerin amme borçları ve ortaklarının sorumluluğu
3. Kanuni temsilcilerin sorumluluğu
4. Yurt dışına çıkış yasağı
5. Banka kanalı ile ödenmesi gereken vergiler
6. Tecil (Verginin ödenmesinin ertelenerek taksitlendirilmesi)
7. AATUHK’nun Geçici 8’inci maddesinin uygulama süresinin 31.12.2009 tarihine uzatılması
 
Yukarıdaki konular itibarıyle 2 No.’lu Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar ayrı ayrı sirküle edilecektir.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.