Numara : 103
Tarih : 30.6.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/103
 
KONU: 1 Temmuz 2008 Tarihinden İtibaren Uygulanacak ÖTV Oranları İle İlgili I, II, III, IV Sayılı Listelerin Yapılan Düzeltme ve  Değişiklikten Sonraki Son Hali
 
5766 Sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve 5766 Sayılı Kanuna ekli dört adet yeni ÖTV listesi 2008/89 sayılı sirkülerimiz ile bilgilerinize sunmuştuk. Ayrıca, 5766 sayılı Kanuna ekli listelerde 13 Haziran 2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “DÜZELTME” metni de sirkülerimizin ekinde bilgilerinize sunulmuştu.
 
Daha sonra, 20.06.2008 tarih ve 26912 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/13762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu defa Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde de yeniden düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler de 2008/98 sayılı sirküler ile duyurulmuştur.
 
Bu son düzenleme ve daha önceki “Düzeltmelere” göre 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren uygulanacak olan I, II, III, IV Sayılı Özel Tüketim Vergisi Listelerinin revize edilmiş son hali aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 

 

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.