Numara : 11
Tarih : 2.3.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2006/11
 
KONU
 
Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonlarının Uzlaşma Konusu Yapabilecekleri Vergi Miktarları Yeniden Belirlendi
 
 
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 356 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (R.G.: 23/02/2006; 26089), il merkezlerinde bulunan Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonlarının yetki sınırları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
 
İl merkezlerinde (büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir mücavir alan sınırları içinde) yer alan vergi dairelerince yapılan tarhiyatlara ilişkin uzlaşma talepleri, aşağıda belirtilen limitlerin aşılması halinde, ilgili vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık bünyesinde oluşturulacak uzlaşma komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır.
 
 
Vergi, Resim ve Harçlar (YTL)
I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları
12.500
II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları
7.500
III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları
5.000
IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları
3.000
Defterdarlıklar
3.000

İstanbul ilinin tamamı ile diğer illerin il merkezi dışındaki vergi daireleri (bağlı vergi daireleri dahil) için 352 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar uyarınca işlem yapılmaya devam olunacaktır.

Tebliğin yayımlandığı 23/02/2006 tarihine kadar uzlaşma günü tayin edilmemiş uzlaşma talepleri hakkında da yukarıdaki esaslar geçerli olacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.