Numara : 62
Tarih : 2.7.2024

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2024/62

KONU: İndirilecek KDV Listesinde Değişiklik Yapıldığına İlişkin Duyuru Yayımlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı Dijital Vergi Dairesi internet sitesinde, indirilecek KDV listesinde yapılan değişikliklere ilişkin 02.07.2024 tarihli duyuru yayınlandı.

Duyuruda, 06/2024 dönemi ve sonraki dönemlerden itibaren geçerli olmak üzere, İnternet Vergi Dairesinden girişi yapılan İndirilecek KDV Listesi Formatında değişiklik yapıldığı açıklanmıştır.

Buna göre, indirilecek KDV listesinin formatında değişikliğe gidilerek üç yeni sütun eklenmiştir. Bugünden itibaren yapılacak olan liste girişlerinde mutlaka yeni örnek excell listesi indirilmesi gerekmektedir. Eklenen sütunlar 2024/06 dönemi ve sonraki dönemlere ilişkin liste girişlerinde doldurulacak olup daha önceki dönem liste girişlerinde yeni eklenen bu alanlar boş bırakılacaktır.

Yeni İndirilecek KDV Listesi formatı ekte yer almakta olup, eklenen sütunlar aşağıdaki gibidir.

 • Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu Dönemde İndirilen Kdv Tutarı sütunu;
   
  • Bu alan sadece Tevkifata tabi faturalar için kullanılmalıdır. (Not: Aynı faturada hem tevkifata tabi teslim hem de tevkifata tabi olmayan teslim bulunması durumunda, tevkifata tabi olmayan işleme ait KDV tutarı da bu sütuna girilmelidir.)
  • Haziran 2024 dönemi öncesindeki faturalar için bu alanı boş bırakılmalıdır.
    
 • 2 Nolu Beyannamede Ödenen Kdv Tutarı sütunu;
   
  • Bu alan sadece Tevkifata tabi faturalar için kullanılmalıdır.
  • Haziran 2024 dönemi öncesindeki faturalar için bu alanı boş bırakılmalıdır.
    
 • Toplam İndirilecek KDV Tutarı sütunu;
   
  • Tevkifata Tabi Olmayan ve Bu Dönemde İndirilen KDV Tutarı ile 2 Nolu Beyannamede Ödenen KDV Tutarının toplamı, bu alana yazılmalıdır.
  • Toplam İndirilecek KDV Tutarı, belgenin KDV tutarını aşmamalıdır.
  • Tevkifata Tabi Olmayan Faturalar için bu alana belgenin KDV tutarı yazılmalıdır.
  • Haziran 2024 dönemi öncesindeki faturalar için bu alanı boş bırakılmalıdır.

Örnek Fatura Bilgileri;

Excel listesi sıra no 1

06/2024 ve sonrası bir dönem için girilen listede 5/10 tevkifata tabi bir işlem içeren bir fatura için liste girişi;

 • Fatura Tarihi 01/06/2024
 • Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı000
 • KDV'si 200
 • Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu Dönemde İndirilen Kdv Tutarı sütunu 100
 • 2 Nolu Beyannamede Ödenen Kdv Tutarı sütunu 40
 • Toplam İndirilecek KDV Tutarı sütunu 140

Not: Henüz 2 Nolu Beyannamesinde Ödenmeyen 60 liralık tutar, ödemenin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV listelerinde indirime konu edilebilecektir.

Excel listesi sıra no 2

06/2024 ve sonrası bir dönem için girilen listede 5/10 oranında tevkifata tabi işlem içeren ve önceki aylarda tevkifat tutarının 80 TL’lik kısmı ödenmiş olan fatura için kalan tutar olan 120 TL’nin bu dönemde ödenmesi durumunda bu fatura için liste girişi;

 • Fatura Tarihi 10/06/2024
 • Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı 000
 • KDV'si 400
 • Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu Dönemde İndirilen Kdv Tutarı sütunu 0.00
 • 2 Nolu Beyannamede Ödenen Kdv Tutarı sütunu 120
 • Toplam İndirilecek KDV Tutarı sütunu 120

Excel listesi sıra no 3

06/2024 ve sonrası bir dönem için girilen listede tevkifata tabi işlem içermeyen bir fatura için liste girişi;

 • Fatura Tarihi 25/06/2024
 • Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı000
 • KDV'si 200
 • Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu Dönemde İndirilen KDV Tutarı sütunu boş bırakılacak.
 • 2 Nolu Beyannamede Ödenen KDV Tutarı sütunu boş bırakılacak.
 • Toplam İndirilecek KDV Tutarı sütunu 200

Excel listesi sıra no 4

06/2024 ve sonrası bir dönem için girilen listede, hem tevkifata tabi işlem olan teslim hem de tevkifata tabi olmayan teslim içeren bir fatura için liste girişi;

Tevkifat Oranı 5/10

Tevkifata tabi bir işlem olan hizmet teslimi (Matrah 6.000 – KDV 1.200 – Tevkifat 600)

Tevkifat tutarın tamamının 2 nolu beyannamede ödenmiş

Tevkifata tabi bir işlem içermeyen mal teslimi (matrahı 4.000 - KDV 800)

 • Fatura Tarihi 27/06/2024
 • Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı000
 • KDV'si000
 • Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu Dönemde İndirilen KDV Tutarı sütunu 1.400

NOT: İki işlemi bir arada içeren bu tür faturalarda tevkifata tabi olmayan işleme ait KDV tutarı da bu sütuna girilmelidir. (800+600=1.400)

 • 2 Nolu Beyannamede Ödenen Kdv Tutarı sütunu 600
 • Toplam İndirilecek KDV Tutarı sütunu 2000

Duyuru Eki: İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ (Excel)

Söz konusu Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.