Numara : 43
Tarih : 26.4.2024

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2024/43

KONU: Süre Uzatımlarına İlişkin Sirküler Yayımlandı

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 167 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Kurumlar Vergisi Beyannamesinde, “Form Ba-Bs” bildirimlerinde ve e-Defterler ile “Elektronik Defter Beratları’nda süreler uzatıldı.

Buna göre;

  • 30 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 6 Mayıs 2024 Pazartesi,
  • 30 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024/Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 6 Mayıs 2024 Pazartesi,
  • Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 10 Mayıs 2024 Cuma

günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

167 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.