Numara : 29
Tarih : 16.2.2024

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2024/29

KONU: Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

16.02.2024 tarih ve 32462 sayılı Resmi Gazete'te İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde Değişik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.1) yayımlandı.

Bu Tebliğ ile 28/12/2023 tarihli R.G'de yayımlanan 7491 Sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununun döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin istisna hükümlerinde yapılan değişikliklere (Detaylı bilgi için 2023/122 Sayılı Sirkülerimizi inceleyebilisiniz) ilişkin açıklamalar yapılmakta ve değişiklikler "İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği"ne işlenmektedir. 

Tebliğe göre;

  • 7491 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler, Kanunun yayımı tarihi olan 28/12/2023 tarihinden sonra çıkılan ihalelere uygulanacaktır,
  • İhaleye çıkılma tarihi olarak, ilan yapılan ihalelerde ilan tarihi, ilan yapılma zorunluluğu olmayan ihalelerde ise ihaleye davet tarihi esas alınacaktır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1)

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.