Numara : 8
Tarih : 2.1.2023

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2023/8

KONU: 2023 Yılında Cep Telefonu Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı

30 Aralık 2022 Tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 21)” ile Gider Vergileri Kanunu'nun 39 uncu maddesi hükmü gereği, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınan vergi tutarı 01.01.2023 tarihinden itibaren  260 TL olarak uygulanacağı açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 21)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.