Numara : 68
Tarih : 26.5.2023

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2023/68

KONU: 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatılmıştır

26 Mayıs 2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmi Gazete'de "7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7300)" yayımlandı.

7440 Sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin 16 ncı fıkrasına göre Cumhurbaşkanı, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Bu Karar ile söz konusu yetki kullanılarak, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7440 Sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmıştır.

Karara göre, Kanun kapsamında başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/06/2023 tarihine kadar (bu tarih resmi tatile denk geldiğinden, son başvuru tarihi 03/07/2023 olmaktadır); bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/07/2023 tarihine (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Diğer taksitlere ilişkin ise herhangi bir uzatma söz konusu değildir.

Karar kapsamında başvuru süresi uzatılan maddeler aşağıdaki gibidir:

  • Kanunun 2 nci maddesi kapsamında kesinleşmiş alacaklar,
  • Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklar,
  • Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergiler,
  • Kanunun 5 inci maddesi kapsamında matrah artırımı,
  • Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi,
  • Kanunun 7 nci maddesi kapsamında kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları,
  • Kanunun 8 nci maddesi kapsamında ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları,
  • Kanunun 10 uncu maddesinde düzenlenen bazı oda ve borsalara ait olan aidat ve borçların yapılandırılması (2 nci fıkrada yer alan vergiye uyumlu mükellefe vergi indirimine ilişkin düzenleme ve 7 nci fıkrada düzenlenen araç muayenesine ilişkin düzenleme kapsam dışında tutulmuştur. )

Söz konusu Karara ve konuya ilişkin GİB duyurusuna aşağıdaki bağlantı yolları aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

7300 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

GİB DUYURUSU

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.