Numara : 66
Tarih : 18.5.2023

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2023/66

KONU: Akaryakıt ve LPG sektöründe Teminat Verme Süresinin Uzatılması

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 17.5.2023 tarihli ve 156 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile akaryakıt ve LPG lisanslarına sahip olan ve faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerin her yıl, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 5 inci ayın sonuna kadar (31 Mayıs 2023) vermeleri gereken teminat verme süresi 31/08/2023 gününe (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

Söz konusu sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/156

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.