Numara : 61
Tarih : 25.4.2023

VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2023/61

KONU: 31/3/2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin KKM Hesaplarına Dönüşümüne Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanabilecektir

25/4/2023 tarihli ve 32171 sayılı Resmi Gazete’de “5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/3/2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7165)” yayımlandı.

Karar ile birlikte, 31/3/2023 tarihli bilançolarında yer alan döviz varlıklarını 2023 yılı sonuna kadar kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına (KKM) yatırıp en az üç ay vadeli olacak şekilde bu hesaplarda değerlendiren kurumların bu hesaplardan elde ettikleri kazançların da kurumlar vergisinden istisna edilmesine imkan tanındı.

Kur korumalı mevduat hesaplarından elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinde 7407 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile yapılan değişiklikle, Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan döviz varlıkları için de anılan istisnadan yararlanabilme imkanı sağlanmıştı. Anılan düzenlemenin devamında ise Cumhurbaşkanının bu istisnayı 31/12/2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatmaya yetkili olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Bu Karar ile Cumhurbaşkanı yukarıda anılan yetkisini, kurumların 31/3/2023 tarihli bilançolarında yer alan yer alan yabancı paraları için kullanmıştır.

Buna göre, 31/3/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2023 yılı sonuna kadar KKM hesaplarına yatırıp en az üç ay vadeli olacak şekilde bu hesaplarda değerlendiren kurumların, bu hesaplardan elde ettikleri dönem sonu değerlenmesinden kaynaklı kazançlar da dâhil olmak üzere bu hesaplardan elde ettikleri faiz ve kâr payları ile diğer kazançları kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

Bununla birlikte, KVK’nin geçici 14 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında uygulanan istisna kur farklarını kapsamadığından, bu kapsamdaki dövizlerin KKM hesaplarına dönüşümünde kur farkı geliri oluşursa söz konusu kur farkı kazançları kurumlar vergisine tabi olacaktır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

7165 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.