Numara : 59
Tarih : 20.4.2023

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2023/57

KONU: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde Bilişim Personeli İçin Uzaktan Çalışma Oranı %100 Olarak Belirlendi

20 Nisan 2023 Tarihli ve 32169 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7103 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde uzaktan çalışma oranı; bilişim personeli için 1/4/2023-31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) %100, bunlar dışındaki personel için ise 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %75 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oran, mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek bilişim personeline 1/4/2023-31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) %100, bunlar dışındaki personele ise 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %75 olarak uygulanacaktır.

Bu Karar 1/4/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7103)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.