Numara : 22
Tarih : 18.1.2023

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2023/22

KONU: Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler için Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

18 Ocak 2023 tarihli ve 32077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 546 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticaret siciline tescil edilen; işe başlama, merkez/şube adres değişikliği, ilave iş yeri/şube açılış, ilave iş yeri/şube kapanış, tür değişikliği, tasfiyeye giriş/tasfiyeden dönüş, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemlerinden Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilenler için mükellefler tarafından tekrar vergi dairelerine bildirim yapılması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Ayrıca bu Tebliğ ekinde ticaret siciline tescil edilen işlemler için vergi dairesine bildirimde bulunmasına gerek olmayanlar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDİLMESİ GEREKEN İŞLEMLER

TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDİLEN İŞLEMLER İÇİN VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİMDE BULUNMASINA GEREK OLMAYANLAR

İşe başlama bildirimi

Anonim şirketler (213 sayılı Kanunun 153 üncü maddesi kapsamında ticaret sicili müdürlüklerince bildirilmektedir.)

Limited şirketler (213 sayılı Kanunun 153 üncü maddesi kapsamında ticaret sicili müdürlüklerince bildirilmektedir.)

Kooperatifler (18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.)

Kollektif şirketler

Komandit şirketler

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri

Demek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler

Şube açılış/kapanış bildirimi

(1/2/2023 tarihinden önce açılan şubelerin kapanış bildirimleri vergi dairesine bildirilmeye devam edilecektir.)

Anonim şirketler (Banka şubeleri hariç)

Limited şirketler

Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.)

Kollektif şirketler

Komandit şirketler

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari İşletmelerin Türkiye’deki şubeleri

Demek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler

Merkez/şube adres değişikliği bildirimi

(1/2/2023 tarihinden önce açılan şubelerin adres değişikliği bildirimi vergi dairesine bildirilmeye devam edilecektir.)

Anonim şirketler

Limited şirketler.

Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kumlan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.)

Kollektif şirketler

Komandit şirketler

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri

Demek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler

Tür değişikliği bildirimi

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci ve 194 üncü maddesinde yer alan tür değişiklikleri

Tasfiyeye giriş/tasfiyeden vazgeçme bildirimi

Anonim şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.)

Limited şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.)

Kooperatifler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.) (1581 sayılı Tarım Kredi

Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.)

Kollektif şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.)

Komandit şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.)

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri

Tasfiye kapanış (Tasfiye sonu terkin)/ işi bırakma bildirimi

Anonim şirketler

Limited şirketler

Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tanm Kredi Kooperatifleri hariç.)

Kollektif şirketler

Komandit şirketler

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri

Demek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler

Unvan değişikliği bildirimi

Anonim şirketler

Limited şirketler

Kooperatifler (1581 sayılı Tanm Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tanm Kredi Kooperatifleri hariç.)

Kollektif şirketler

Komandit şirketler

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri

Demek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yolu aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 546)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.