Numara : 18
Tarih : 13.1.2023

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2023/18

KONU: Kıdem Tazminatı Tavanı Güncellendi (19.982,83 TL)

Bugünkü tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7431 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı 13.01.2023 tarihli ve 27998389-010-06-02-1843378 sayılı Genelge ile 01/01/2023 – 30/06/2023 döneminde geçerli olan memur maaş katsayılarını da aşağıdaki şekilde yeniden belirlemiştir.

Dönem

01/01/2023 – 30/06/2023

Aylık Katsayısı

0,433684

Taban Aylık Katsayısı

6,787992

Yan Ödeme Katsayısı

0,137535

Buna göre 01/01/2023 – 30/06/2023 döneminde uygulanacakKıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı  aşağıdaki şekilde olacaktır.

1) 2023 Yılının İlk Döneminde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemi

Tutarı (TL)

01/01/2023 – 30/06/2023

19.982,83 TL

(Kıdem tazminatı hesaplama sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.)

Hesaplanışı:

1.1) Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

Aylık Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Ek Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

X

Aylık Katsayısı

Taban Aylık Göstergesi

X

Taban Aylık Katsayısı

(Aylık Gösterge + Ek Gösterge)

X

Aylık Katsayısı X (% 215)

Bu çerçevede en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

1.500

X

0,433684

=

     650,526

8.000

X

0,433684

=

  3.469,47

500

X

0,433684

=

     216,842

1.000

X

6,787992

=

6.787,99   

(1.500+8.000)

X

0,433684 X (% 215)

=

 8.857,99

Toplam

                                                                             19.982,83

Buna göre 01/01/2023 – 30/06/2023 döneminde uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 19.982,83 TL olmuştur.

2) 2023 Yılının İlk Döneminde Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı

Dönemi

0 – 6 Yaş Tutarı (TL)

6 Yaşından Büyükler (TL)

01.01.2023 – 31.12.2023

216,84

108,421

Hesaplama şekli

(500x0,433684)

(250x0,433684)

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yolu aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

13.01.2023 tarihli Genelge

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.