Numara : 17
Tarih : 13.1.2023

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2023/17

KONU: 7431 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

13 Ocak 2023 Tarihli ve 32072 Sayılı Resmî Gazete’de “7431 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.

7431 Sayılı Kanun ile özetle aşağıdaki konularda düzenleme yapmaktadır:

 • İşverenleri desteklemek için 2016 yılından 2022 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteğinin, 2023 yılı Ocak ila Haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatılması ve destek tutarının 100 TL den 400 TL ye çıkarılması,
   
 • Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 3.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 5.500 TL’ye yükseltilmesi,
   
 • İşçi ve esnaf emeklileri ile bunlardan vefat edenlerin hak sahiplerine ödenen gelir ve aylıklara 2023 yılının ilkyarısı için yapılacak zam oranının yüzde 15,4’ten yüzde 30’a çıkarılması,
 • Koronavirüs salgını sebebiyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna eksik bildirilen sigortalılar için yeniden beyanname verme hakkının getirilmesi,
   
 • Ülkemizde yapılması planlandığı halde Koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen 2021 yılı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için sağlanan KDV, gelir ve kurumlar vergisi istisnasının bu kez UEFA kararı ile ülkemizde yapılacak olan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geçerli olması,
   
 • Kamuda çalışan memur ve sözleşmeli personele 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi gereğince 2023 Ocak-Haziran dönemi için yapılması gereken %16,48 olarak uygulanacak toplam zam oranının %30 olarak uygulanması.

Bu sirkülerimizde yukarıdaki düzenlemelerden bazılarına kısaca yer vermekteyiz.

2023 Yılı Asgari Ücret Desteği

Bu Kanunun 4 üncü maddesiyle, 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 93 üncü madde ile 4/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2022 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250 TL (aylık 7.500 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2023 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2023 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2023 yılı Ocak ilâ Haziran ayları/dönemi için günlük 13,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

2023 Ocak ila Haziran aylarına/dönemine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

Ayrıca yukarıda belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı (400 TL),

6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için günlük 500 TL (aylık 15.000 TL),

“Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için günlük 667 TL (aylık 20.010 TL)

olarak dikkate alınacaktır.

Bu teşvikten yararlanmada işverenlerin Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması ve 2022 yılından daha az işçi çalıştırmama şartı aranmaktadır.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Sağlanan Vergi İstisnası ve Muafiyet Düzenlemelerinin 2023 Finali için Geçerli Olması

Bilindiği üzere, ülkemizde yapılması planlanan 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Koronavirüs salgını nedeniyle organize edilememiş ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finaline ülkemizin ev sahipliği yapması kararlaştırılmıştır.

Bu Kanun ile 2021 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için sağlanan vergi istisnası ve muafiyet düzenlemelerinin 2023 finali için geçerli olması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakasının Türkiye'de oynanmasına ilişkin olarak Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf (Bu muafiyet, tevkif yoluyla alınan vergileri de kapsamaktadır); bu müsabaka dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesnadır.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yolu aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

7431 Sayılı Kanun

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.