Numara : 14
Tarih : 5.1.2023

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2023/14

KONU: 2023 Yılı Asgari Ücret Desteğinin Artırılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM’ye Sunuldu

4/1/2023 tarihinde TBMM'ye sunulan Kanun Teklifi ile gerekli şartları taşıyan işverenlere 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde günlük 13,33 TL aylık 400 TL asgari ücret desteği sağlanması öngörülmektedir.

Yürütme ve yürürlük maddeleri ile birlikte toplam 9 maddeden oluşan Kanun Teklifinin 4 üncü maddesi ile asgari ücret desteği 100 TL’den 400 TL’ye çıkarılmaktadır.

Buna göre, 4/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2022 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250 TL (aylık 7.500 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2023 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2023 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2023 yılı Ocak ilâ Haziran ayları/dönemi için günlük 13,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 400 TL'lik tutar 500 TL olarak dikkate alınacaktır.

Söz konusu Teklife aşağıdaki bağlantı yolu aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.