Numara : 118
Tarih : 13.12.2023

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2023/118

KONU: Mücbir Sebep Hali Devam Eden Yerlerde Yapılandırma Taksit Ödeme Süreleri ve Başvuru Süreleri

Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için mücbir sebep hali 30/4/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştı.

Mücbir sebep halinin devam etmesine karar verilen yerlerdeki 7256 sayılı Kanun ile 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vergi ve SGK alacaklarının ödeme sürelerinin ertelenmesine yönelik 7918 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 12.12.2023 tarihli SGK duyurusu ile yine bu yerler için 7440 sayılı Kanundan yararlanmak üzere yapılacak başvuru ve taksit ödeme sürelerinin uzatıldığına ilişkin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı

12/12/2023 tarihli ve 32397 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7918 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mücbir sebep halinin devam etmesine karar verilen yerlerdeki vergi dairelerine borçlu olanların mücbir sebep halinin başladığı 6/2/2023 tarihi ile sona erdiği 30/4/2024 tarihi arasına (bu tarihler dâhil) rastlayan 7256 ve/veya 7326 sayılı Kanunlar kapsamındaki taksitlerinden birincisinin ödeme süresi; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda (Mayıs/2024), sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde ödenmek üzere uzatılmıştır.

SGK Duyurusu

Yukarıda yer alan düzenleme sonrası SGK tarafından yapılan 12.12.2023 tarihli Duyuruya göre;

7256 sayılı Kanun ile 7326 sayılı Kanun kapsamında SGK’ye olan borçlarını yapılandıran, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin, spor kulüplerinin ve belediyelerin 6/2/2023 ila 30/4/2024 tarihleri arasına denk gelen taksitlerin son ödeme tarihleri 2024 yılı Mayıs ayından (dahil) itibaren birer aylık dönemler halinde ödenmek üzere ertelenmiştir.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)

13 Aralık 2023 Tarihli ve 32398 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)” ile 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’dan yararlanmak üzere yapılacak başvuru ve taksit ödeme süreleri uzatılmıştır.

Tebliğde, mücbir sebep hali 30/4/2024 tarihinde sona erecek olan; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere, anılan Kanun kapsamında 31/7/2024 tarihine kadar başvuru yapılabileceği, yapılandırılan tutarların ilk taksitinin 31/8/2024 tarihine kadar (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle 2/9/2024 tarihine kadar) yapılması gerektiği yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu düzenlemelere aşağıdaki bağlantı yollarından ulaşabilirsiniz.

7918 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

12.12.2023 tarihli SGK Duyurusu

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.