Numara : 92
Tarih : 21.7.2022

VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2022/92

KONU: Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı ve Tecil Faizi Oranı Yeniden Belirlendi

21/7/2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5801)” ve tecil faiz oranına ilişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 6) yayımlandı.

Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranının Yükseltilmesi

5801 Sayılı Karar ile 30/12/2019 tarihinden bu yana aylık % 1,6 olarak uygulanan gecikme zammı oranı, 21/07/2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2,5'e yükseltilmiştir.

Bununla birlikte, Vergi Usul Kanununun 112/3 üncü maddesi uyarınca gecikme faizi ve yine aynı Kanunun 371/5 maddesi uyarınca pişmanlık zammı oranı, gecikme zammı oranına atıfta bulunarak uygulandığından, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı da 21/07/2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2,5 olarak uygulanacaktır.

Tecil Faizi Oranının Yükseltilmesi

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 6) ile 30.12.2019 tarihinden bu yana yıllık %15 olarak uygulanan tecil faiz oranı 21/07/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %24’e yükseltilmiştir.

21/07/2022 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı (%15) uygulanacaktır.

Aynı şekilde, 21/07/2022 tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması; ancak yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde 20/07/2022 tarihine kadar eski tecil faizi oranı (%15), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yeni (%24) tecil faizi oranı uygulanacaktır. 

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

Söz konusu Karar ve Tebliğe aşağıdaki bağlantı yolları aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

5801 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 6)

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.