Numara : 91
Tarih : 21.7.2022

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/91

KONU: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Oranı %75'e Çıkarıldı

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci maddesi ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (TGB) yer alan işletmelerde veya Ar-Ge/tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20’sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin Bölge/Merkez dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmektedir. Cumhurbaşkanı, %20 olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda %75’e kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.

En son, 17/10/2021 tarihli 4625 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından %20 olarak belirlenen oranın, 31/12/2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

Bu defa, 21/7/2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5806 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri veya Ar-Ge/tasarım merkezlerinde uzaktan çalışma oranı %50’den %75’e çıkarılmıştır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

5806 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.