Numara : 88
Tarih : 7.7.2022

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/88

KONU: Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan  04.07.2022 tarihli ve 27998389-010-06-02-1342135 sayılı Genelge ile memur maaş katsayıları yeniden belirlenmiştir.

Buna göre 01.07.2022-31.12.2022 döneminde uygulanacak gelir vergisinden istisna edilen yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

1) Yurt içi Gündelik Tutarları

1/7/2022 – 31/12/2022 dönemi için gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Brüt Aylıklar (TL)

Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (*)

(TL)

8.390,76 ve fazlası

149,00

8.330,71 - 8.390,75

129,00

7.596,79 - 8.330,70

121,00

6.662,70 - 7.596,78

115,00

5.526,78 - 6.662,69

102,00

5.526,77 ve daha azı

100,00

(*)Bu tutarlar, 7/7/2022 tarihli R.G'de yayımlanan 7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un (H) Cetvelinde yer almaktadır.

Yukarıdaki tabloda gösterilen aylık brüt tutarlara, ilgililerin hizmet sürelerine göre kıdem aylıkları ayrıca ilave edilecektir.

2) Yurt Dışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

Buna göre, brüt aylık tutarı 8.390,76 TL'den fazla olan çalışanlar için 1/7/2022 – 31/12/2022 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıdaki cetvelden ulaşabilirsiniz.

Ülkeler

Gündelik Tutarlar

A.B.D. (A.B.D. Doları)

182

Almanya (Euro)

164

Avustralya (Avustralya Doları)

283

Avusturya (Euro)

166

Belçika (Euro)

161

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

Finlandiya (Euro)

148

Fransa (Euro)

160

Hollanda (Euro)

156

İngiltere (Sterlin)

115

İrlanda (Euro)

155

İspanya (Euro)

158

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

İtalya (Euro)

152

Japonya (Japon Yeni)

31.405

Kanada (Kanada Doları)

244

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

Lüksemburg (Euro)

161

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

Portekiz (Euro)

155

Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)

617

Yunanistan (Euro)

158

Kosova (Euro)

123

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)

157

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.