Numara : 77
Tarih : 23.6.2022

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/77

KONU: İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 23/6/2022 tarihli ve 69 Sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde, isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında alıcı mükelleflerin satıcı mükellefler ile düzenledikleri sözleşmelerin ve sözleşme düzenlenen satıcı mükellef bilgilerinin internet vergi dairesi üzerinden verilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 21 Nisan 2022 tarihli R.G’de yayımlanan 41 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Tebliğ ile isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması getirilmişti. Buna göre, alıcı mükelleflerin, isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında düzenledikleri sözleşmelerin bir örneği ile bu kapsamda işlem yapacak satıcı mükelleflerin bilgilerini (adı soyadı/unvanı, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, sözleşme uygulama dönemi), işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce liste halinde bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri ve sözleşmelerin feshedilmesi, tadili vb. durumları da yine işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce bağlı oldukları vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 69 Sayılı KDV Sirkülerinde;

  • Yukarıda belirtilen sözleşmelerin ve bilgilerin verilmesine ilişkin işlemlerin İnternet Vergi Dairesindeki “Beyanname İşlemleri” bölümünde yer alan “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Sözleşmeleri Bilgi Girişi” menüsüne girilerek yapılması,
     
  • Sözleşme listelerinin ve/veya eklerinin (sözleşmelerin feshedilmesi, tadili vb. durumlar dâhil) teknik arızalar nedeniyle elektronik ortamda gönderilmesinin mümkün olmaması halinde, Tebliğ ile belirlenmiş sürenin son gününe kadar bağlı bulunulan vergi dairesine posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilmesi veya elden verilmesi

gerektiği açıklanmıştır.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/69

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.